torsdag 11. mai 2006

Vinjar Tufte intervjues i siste nummer av "Sammen"


I løpet av noen månader har den nystiftede foreningen Humanistiske Sosialdemokrater (HS) fått 99 medlemmer. I løpet av et års tid håper de å vaere rundt 1.000 medlemmer, selv om det langsiktige målet er å overflødiggjøre seg selv.

- Formålet er å bidra til likestilling mellom ulike livssyn i Arbeiderpartiet. Vi vil at partiet skal ha en nøytral profil som kan inkludere alle, sier nyvalgt styreleder Vinjar Tufte. Han har sammen med Per Kristian Hansen og Levi Fragell tatt initiativet til den nye foreningen.

Les teksten her;

Slåss for egen nedleggelse...
- Formålet er å bidra til likestilling mellom ulike livssyn i Arbeiderpartiet. Vi vil at partiet skal ha en nøytral profil som kan inkludere alle, sier nyvalgt styreleder Vinjar Tufte. Han har sammen med Per Kristian Hansen og Levi Fragell tatt initiativet til den nye foreningen.

Konkurranse
Nesten 70 år etter at Kristne Arbeidere (KA) ble stiftet som Norges Kristne Arbeideres Forbund i 1939, får forbundet konkurranse i arbeiderbevegelsen. På samme måte som KA har Humanistiske sosialdemokrater ambisjoner om å påvirke Arbeiderpartiets politik.

Arbeiderpartiet er nå ute med sitt rådslag om statskirkeordningen. HS mener at partiet må gå inn for å skille stat og kirke. Foreningen har også programfestet at de vil ha en livssynsnøytral stat og statsadministration, offentlig gravferdsforvaltning og livssynsnøytrale seremonilokaler.

HS ble stiftet 13. mars som en landsdekkende og selvstendig medlemsforening. Det første styret ser slik ut: Vinjar Tufte, leder, Eirin Kristin Sund, nestleder og Per Kristian Hansen, Liv Kristensen og Lene Mürer, alle styremedlemmer.

Trepartsamarbeid
Tufte forteller at foreningen har lagt opp til en ambisiøs arbeidsplan for 2006. HS satser på god kontakt med Arbeiderpartiet, og de har allerede utfordret både partiet og KA til debatt.

- Fram til i dag har det vært tett kontakt mellom partiet og Kristne Arbeidere. De har blant annet arrangert felles konferense. I framtida håper jeg på et trepartsamarbeid om slike arrangementer, sier Tufte.

Både Kristne Arbeidere og Humanistiske sosialdemokrater har nå egne hjemmesider på henholdsvis www.kristne-arbeidere.no og www.humsos.no (sistnevnte i utvikling).

[tekst fra "Sammen" - utgiver: Arbeiderpartiet]