torsdag 8. august 2013

STÅLSETTUTVALGET


Styret i Humanistisk Sosialdemokrater oppfordrer alle medlemmer til å komme med innspill til vår høringsuttalelse til Stålsettutvalgets rapport. Høringsfristen er slutten av august, så du har ennå litt tid på deg.

Dine tanker rundt dette kan sendes krepper@gmail.com eller postes på www.humsos.no eller på https://www.facebook.com/groups/2367534627/?fref=tsPARTISKOLERING

Arbeiderpartiet har vært så sentralt de siste 100 årene i å forme landets politikk, så derfor går Humanistiske Sosialdemokrater inn for at skoleelevene skal måtte følge våre møter for å få med seg en sentral del av vår kulturarv.

Etter søknad bør  elever fra hjem med andre politiske oppfatninger kunne søke skolen skriftlig om fritak, og det kan også tenkes at de tilbys alternative aktiviteter, så som ekstraundervisning i matematikk.

Vi krever at samfunnsfagene gjenspeiler at sosialdemokratiet er den "norske" måten å tenke politikk på!