tirsdag 22. august 2006

Til Arbeiderpartiets fylkeslag og lokallag Fra Humanistiske sosialdemokrater

22. august 2006

Fylkeslagene oppfordres å maile denne info videre til sine lokallag og at de igjen mailer videre til sine medlemmer.
Aktivitet - opprop om Stat-kirke høringen i Ap
Det nyetablerte laget i Arbeiderbevegelsen: Humanistiske sosialdemokrater (www.humsos.no) og AUF (www.auf.no) samarbeider om informasjon og aktiviteter i høringsprosessen om stat-kirke saken i Arbeiderpartiet. Vi oppfordrer fylkeslag og lokallag til å drøfte stat-kirke ordningen jfr partiets høring med tidsfrist 15. oktober, samt å ta saken opp til politisk behandling de aktuelle kommunestyrer/Herredsstyrer som del i KKdep's høring med frist 1. desember).

Til drøftinger i fylkeslag og lokallag kan Humanistiske sosialdemokrater og AUF tilby entusiastiske medlemmer for å belyse ulike sider ved at Ap binder seg til en statskirke/ lovregulert folkekirke eller en fri kirke og med nøytral og inkluderende statsfunksjon. Vi mener at en statskirke/lovregulert folkekirke ikke harmonerer med Ap's vedtekter og formålsparagraf hvor "likestilling", "likeverd" og "ikke diskriminering av noe slag" er grunnleggende formuleringer.

Som aktivitet i høringsprosessen, og for å øke saksengasjementet i partiet, viser vi til oppropslisten for å skille stat og kirke. Gå inn på humsos.no eller auf.no og klikk deg inn på oppropet og gi din stemme som sosialdemokrat. Det vil være et nyttig signal til vårt partis ledelse og til partiets neste landsmøte.

Med sosialdemokratisk hilsen
Humanistiske sosialdemokrater