torsdag 5. juni 2014

Takk til Reiulf fra Humanistiske Sosialdemokrater

Du har betydd så mye både for partiet og for venstresida i Norge,
og du var også en av medstifterne av Humanistiske Sosialdemokrater.
Alltid vennlig og klar til å gi et godt råd.

Per Kristian Hansen
Leder Humanistiske Sosialdemokrater
per.hansen@human.no
https://www.facebook.com/groups/humsos/

torsdag 8. august 2013

STÅLSETTUTVALGET


Styret i Humanistisk Sosialdemokrater oppfordrer alle medlemmer til å komme med innspill til vår høringsuttalelse til Stålsettutvalgets rapport. Høringsfristen er slutten av august, så du har ennå litt tid på deg.

Dine tanker rundt dette kan sendes krepper@gmail.com eller postes på www.humsos.no eller på https://www.facebook.com/groups/2367534627/?fref=tsPARTISKOLERING

Arbeiderpartiet har vært så sentralt de siste 100 årene i å forme landets politikk, så derfor går Humanistiske Sosialdemokrater inn for at skoleelevene skal måtte følge våre møter for å få med seg en sentral del av vår kulturarv.

Etter søknad bør  elever fra hjem med andre politiske oppfatninger kunne søke skolen skriftlig om fritak, og det kan også tenkes at de tilbys alternative aktiviteter, så som ekstraundervisning i matematikk.

Vi krever at samfunnsfagene gjenspeiler at sosialdemokratiet er den "norske" måten å tenke politikk på!tirsdag 26. februar 2013

Årsmøtetid!Hei

Det innkalles med dette til Årsmøte i Humanistiske Sosialdemokrater

Tid: Onsdag 6. mars kl 17
Sted: Humanismens Hus, St. Olavsgate 27, Oslo

Vanlige årsmøtesaker. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være innkommet styret innen 25. februar.

Etter Årsmøtet (ca kl 18) vil Tove Strand holde en innledning om Arbeiderpartiets livssynspolitikk sett i lys av den nylig komne NOU-1/13, kalt Stålsettutvalgets rapport

Tove satt også i Stålsettutvalget og har mange interessante betraktninger om livssynspolitikk, så vi garanterer dere en spennende debatt her!


Vel møtt til gamle og nye medlemmer!

Med vennlig hilsen
Per Kristian Hansen
Leder Humanistiske Sosialdemokrater
Enerhauggata 7
H1301
N-0651 OSLO
48189024
krepper@gmail.com

mandag 1. februar 2010

Mandag 1. februar, 2010
Opp gjennom historien har venstresida måttet tilpasse seg sine medlemmers religiøsitet. Men ideologien har ikke blitt grunnleggende endret, ifølge historiker Trine S. Jansen.
Det var pragmatiske årsaker, og ikke endringer i ideologien, som gjorde at arbei derbevegelsen myket opp sin linje i forhold til religionen, sier historiker Trine Søreide Jansen.
- Venstresidas forhold til religion har vært et aktuelt tema helt siden arbeiderbevegelsens begynnelse, sier Trine Søreide Jansen.

Også i Norge var arbeiderbevegelsen preget av en ideologisk knallhard religionsmotstand de første årene.
- Ved Arbeiderpartiets dannelse i 1891 gikk partiet hardt ut: Statskirken skulle avskaffes, kristendommen ut av skolen. Men nokså raskt ble linjen myket opp - ikke på grunn av en grunnleggende endret ideologi, men av rent pragmatiske årsaker, sier historikeren.

Se hele intervjuet på Se
http://www.klassekampen.no/57107/article/item/null

fredag 3. april 2009

Arbeiderpartiet mangler en helhetling livssynspolitikk

Etter Humanistiske Sosialemokraters mening mangler Arbeiderpartiet en helhetlig livssynspolitikk. Derfor vil vi i Humsos gjerne bidra til at Arbeiderpartiet utvikler en slik politikk. Det er essensielt for å ha en levedyktig politikk i dagens flerlivssynssamfunn.

Humsos' årsmøteuttalse på dette området ble:
"Humanistiske Sosialdemokrater vil at Arbeiderpartiet
snarest må starte arbeidet med å utarbeide en helhetlig
livssynspolitikk tilpasset et sekulært samfunn,
og vi inviterer til en snarlig konferanse i løpet av
1. halvår 2009 for å starte dette arbeidet."

Vår mening er at partiet kommer til å involveres i flere tumulter på området om vi ikke ser området som et prinsippielt hele.

onsdag 18. mars 2009

Humsos vil ikke ha religiøse symboler i politiet

Nærmest for orden skyld - i tilfelle noen skulle lure:
Humanistiske Sosialdemokrater tar klart avstand fra at
det skal åpnes for privatreligiøse symboler i politiet,
som hijab, kors, kippa eller "happy man" for den slags skyld.

Vi ser også at dagens uniform har en utvklingshistorie som
gjør at den bl.a. er utstyrt med kors og rester av fascistsymboler.
Disse bør også fjernes. Det kunne derfor være på sin plass
å ta initiativ til å revidere hele uniformen for å gjøre den
mer sekulær og livssynsnøytral.


Se for eksempel
http://www.dagsavisen.no/meninger/article404674.ece
http://www.fritanke.no/NYHETER/2009/Gule_-_Regjeringen_har_mistet_hodet_i_hijab-saken/
http://www.document.no/2008/10/omod_-_fjern_kors_eller_tillat.html

mandag 16. mars 2009

ÅRSMØTE I HUMSOS


Hei!
Torsdag 26. mars kl 1830 er det Årsmøte i Humsos i Humanismens Hus, 3. etg.


Først kjører vi Årsmøtesaker, deretter kommer Rune Gerhardsen og innleder om "Rettferdighet"

Årsmøtets punkter:
1. Konstituering
2. Godkjenning av dagsorden og innkalling.
3. Styrets Årsberetning
4. Regnskapet
5. Arbeidsplan
6. Fastsettelse av kontingent
7. Fastsettelse av budsjett
8. Innkomne forslag
9. Valg
Vel møtt!

Humsos gratulerer Jens

Dette var vår ydderst uformelle bursdagshilsen som ble sendt Jens i dag.

fredag 6. februar 2009

Medlemsmøte

Humanistiske Sosialdemokrater inviterer til medlemsmøte
Sted: Humanismens Hus, St.Olavs gt. 27, oslo

Når: Torsdag 26. februar kl 183o

Vi kommer til å ta for oss Arbeiderpartiets programforslag

Innledning v/politisk rådgiver i Arbeiderpartiet Karin Yrvin, med spesiell vekt på livssynssaker.


Karin Yrvin er sekretær i Arbeiderpartiets programkomite og vararepresentant til Stortinget fra Oslo.

Det er også naturlig i denne forbindelsen at vi drøfter partiets håndtering av de siste aktuelle livssynssakene som hijabsaken og blasfemisaken.

Bli med og påvirk Aparbeiderpartiets valgprogram!


Vel møtt!

Hilsen styret

Kontaktpersoner i tilfelle spørsmål vedr møtet:
Per Hansen, mob 48189024, leder i Humanistiske sosialdemokrater
Vinjar Tufte, mob 92617166, sekretær.

*I enden av Fredriksgate (fra Karl Johan ved Slottsbakken)

PS: Husk også å merke av Årsmøtet i Humsos 26. mars