tirsdag 26. februar 2013

Årsmøtetid!Hei

Det innkalles med dette til Årsmøte i Humanistiske Sosialdemokrater

Tid: Onsdag 6. mars kl 17
Sted: Humanismens Hus, St. Olavsgate 27, Oslo

Vanlige årsmøtesaker. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være innkommet styret innen 25. februar.

Etter Årsmøtet (ca kl 18) vil Tove Strand holde en innledning om Arbeiderpartiets livssynspolitikk sett i lys av den nylig komne NOU-1/13, kalt Stålsettutvalgets rapport

Tove satt også i Stålsettutvalget og har mange interessante betraktninger om livssynspolitikk, så vi garanterer dere en spennende debatt her!


Vel møtt til gamle og nye medlemmer!

Med vennlig hilsen
Per Kristian Hansen
Leder Humanistiske Sosialdemokrater
Enerhauggata 7
H1301
N-0651 OSLO
48189024
krepper@gmail.com

1 kommentar: