torsdag 8. august 2013

STÅLSETTUTVALGET


Styret i Humanistisk Sosialdemokrater oppfordrer alle medlemmer til å komme med innspill til vår høringsuttalelse til Stålsettutvalgets rapport. Høringsfristen er slutten av august, så du har ennå litt tid på deg.

Dine tanker rundt dette kan sendes krepper@gmail.com eller postes på www.humsos.no eller på https://www.facebook.com/groups/2367534627/?fref=tsPARTISKOLERING

Arbeiderpartiet har vært så sentralt de siste 100 årene i å forme landets politikk, så derfor går Humanistiske Sosialdemokrater inn for at skoleelevene skal måtte følge våre møter for å få med seg en sentral del av vår kulturarv.

Etter søknad bør  elever fra hjem med andre politiske oppfatninger kunne søke skolen skriftlig om fritak, og det kan også tenkes at de tilbys alternative aktiviteter, så som ekstraundervisning i matematikk.

Vi krever at samfunnsfagene gjenspeiler at sosialdemokratiet er den "norske" måten å tenke politikk på!tirsdag 26. februar 2013

Årsmøtetid!Hei

Det innkalles med dette til Årsmøte i Humanistiske Sosialdemokrater

Tid: Onsdag 6. mars kl 17
Sted: Humanismens Hus, St. Olavsgate 27, Oslo

Vanlige årsmøtesaker. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være innkommet styret innen 25. februar.

Etter Årsmøtet (ca kl 18) vil Tove Strand holde en innledning om Arbeiderpartiets livssynspolitikk sett i lys av den nylig komne NOU-1/13, kalt Stålsettutvalgets rapport

Tove satt også i Stålsettutvalget og har mange interessante betraktninger om livssynspolitikk, så vi garanterer dere en spennende debatt her!


Vel møtt til gamle og nye medlemmer!

Med vennlig hilsen
Per Kristian Hansen
Leder Humanistiske Sosialdemokrater
Enerhauggata 7
H1301
N-0651 OSLO
48189024
krepper@gmail.com