fredag 6. februar 2009

Medlemsmøte

Humanistiske Sosialdemokrater inviterer til medlemsmøte
Sted: Humanismens Hus, St.Olavs gt. 27, oslo

Når: Torsdag 26. februar kl 183o

Vi kommer til å ta for oss Arbeiderpartiets programforslag

Innledning v/politisk rådgiver i Arbeiderpartiet Karin Yrvin, med spesiell vekt på livssynssaker.


Karin Yrvin er sekretær i Arbeiderpartiets programkomite og vararepresentant til Stortinget fra Oslo.

Det er også naturlig i denne forbindelsen at vi drøfter partiets håndtering av de siste aktuelle livssynssakene som hijabsaken og blasfemisaken.

Bli med og påvirk Aparbeiderpartiets valgprogram!


Vel møtt!

Hilsen styret

Kontaktpersoner i tilfelle spørsmål vedr møtet:
Per Hansen, mob 48189024, leder i Humanistiske sosialdemokrater
Vinjar Tufte, mob 92617166, sekretær.

*I enden av Fredriksgate (fra Karl Johan ved Slottsbakken)

PS: Husk også å merke av Årsmøtet i Humsos 26. mars

onsdag 4. februar 2009

Humanistiske Sosialdemokrater møtte Thorbjørn Jagland for å gratulere


Per-Kristian Hansen, leder ved Humanistiske Sosialdemokrater, gratulerte idag stortingspresident Thorbjørn Jagland for å ha vist klokskap og lederskap i spørsmålet om en blasfemiparagraf. På vei ut fra møte med Jagland fick Humanistiske Sosialdemokrater anledning til å også gratulere statsminister Jens Stoltenberg med utfallet av saken. Nettavisa fritanke.no har storyn med bilder her; http://fritanke.no/NYHETER/2009/Jagland_-_Sp_hadde_ikke_noe_valg/

Åpent brev til statsminister Jens Stoltenberg fra Humanistiske Sosialdemokrater

LIVSSYN OG YTRINGSFRIHET

I pressemelding fra Justisminister Storberget av 19.12.2008 heter det:
”Regjeringen vil utvide straffebudet om hatefulle ytringer slik at det omfatter kvalifiserte angrep på religion eller livssyn.– Vi får et bedre vern mot sterkt krenkende ytringer, samtidig som hensynet til ytringsfriheten blir ivaretatt, sier justisminister Knut Storberget. Blasfemibestemmelsen i straffeloven foreslås fjernet, siden den da ikke lenger er nødvendig. ”

Humanistiske Sosialdemokrater (HS) er enige i det siste leddet i forslaget, om at blasfemiparagrafen skal fjernes. Den har ikke vært i bruk siden den famøse saken mot Arne Øverland i 1933.

Men HS er sterkt uenige i det første leddet. Skal virkelig angrep på religioner eller livssyn (heretter kalt livssyn) kunne kvalifisere til straff? Mange av oss har et definert politisk syn vi føler oss sterkere tilknyttet til enn et definert livssyn. Bør ikke da også angrep på politisk syn kvalifisere til straff? Hvem skal definere når et livssyn er krenket? Blir det opp til den enkelte troende å definere det? Da kan vi garantere mange merkverdige rettssaker framover der bl.a. scientologene kommer til å utnytte den nye loven og rettsapparatet for hva det er verdt til å forfølge sine mange fiender, inntil – ja ut over – grensa til det parodiske.

Det er jo hevd på at Stortingsrepresentantene står fritt i å stemme over saker som har med livssyn å gjøre. Derfor er vi direkte forskrekket når det i Aftenposten i går står:
” Saken er avgjort. Etter det Aftenposten erfarer har statsminister Jens Stoltenberg gjort det klart, både i Regjeringen og overfor Arbeiderpartiets stortingsgruppe, at saken er ferdig avgjort….
Til Aftenposten sier statsministeren:
–…Aps gruppe på Stortinget vil bidra til at Regjeringens forslag får flertall i Stortinget, sier Stoltenberg.”

Et klarere signal om instruks til Arbeiderpartiets stortingsgruppe skal man lete lenge etter. Dette skjer vel og merke nettopp i en livssynssak der representantene bør stilles fritt. Og det – som også Stortingspresident Jagland så riktig påpeker – som gjør denne saken dobbelt ille er at det handler om knebling av ytringsfriheten i en sak om ytringsfrihet!

Vi vil derfor innstendig be ledelsen i Arbeiderpartiet til å revurdere sine standpunkt i saken, og møter gjerne til nærmere drøfting om temaet.

HS kommer også til å arrangere et åpent medlemsmøte med dette som tema den 26.2.2009.
Vi vil gjerne at noen sentralt i Arbeiderpartiet stiller opp på dette møtet for å gjøre rede for partiets syn på denne saken.

Med vennlig kameratslig hilsen

Per-Kristian Hansen
Leder Humanistiske sosialdemokrater