onsdag 4. februar 2009

Åpent brev til statsminister Jens Stoltenberg fra Humanistiske Sosialdemokrater

LIVSSYN OG YTRINGSFRIHET

I pressemelding fra Justisminister Storberget av 19.12.2008 heter det:
”Regjeringen vil utvide straffebudet om hatefulle ytringer slik at det omfatter kvalifiserte angrep på religion eller livssyn.– Vi får et bedre vern mot sterkt krenkende ytringer, samtidig som hensynet til ytringsfriheten blir ivaretatt, sier justisminister Knut Storberget. Blasfemibestemmelsen i straffeloven foreslås fjernet, siden den da ikke lenger er nødvendig. ”

Humanistiske Sosialdemokrater (HS) er enige i det siste leddet i forslaget, om at blasfemiparagrafen skal fjernes. Den har ikke vært i bruk siden den famøse saken mot Arne Øverland i 1933.

Men HS er sterkt uenige i det første leddet. Skal virkelig angrep på religioner eller livssyn (heretter kalt livssyn) kunne kvalifisere til straff? Mange av oss har et definert politisk syn vi føler oss sterkere tilknyttet til enn et definert livssyn. Bør ikke da også angrep på politisk syn kvalifisere til straff? Hvem skal definere når et livssyn er krenket? Blir det opp til den enkelte troende å definere det? Da kan vi garantere mange merkverdige rettssaker framover der bl.a. scientologene kommer til å utnytte den nye loven og rettsapparatet for hva det er verdt til å forfølge sine mange fiender, inntil – ja ut over – grensa til det parodiske.

Det er jo hevd på at Stortingsrepresentantene står fritt i å stemme over saker som har med livssyn å gjøre. Derfor er vi direkte forskrekket når det i Aftenposten i går står:
” Saken er avgjort. Etter det Aftenposten erfarer har statsminister Jens Stoltenberg gjort det klart, både i Regjeringen og overfor Arbeiderpartiets stortingsgruppe, at saken er ferdig avgjort….
Til Aftenposten sier statsministeren:
–…Aps gruppe på Stortinget vil bidra til at Regjeringens forslag får flertall i Stortinget, sier Stoltenberg.”

Et klarere signal om instruks til Arbeiderpartiets stortingsgruppe skal man lete lenge etter. Dette skjer vel og merke nettopp i en livssynssak der representantene bør stilles fritt. Og det – som også Stortingspresident Jagland så riktig påpeker – som gjør denne saken dobbelt ille er at det handler om knebling av ytringsfriheten i en sak om ytringsfrihet!

Vi vil derfor innstendig be ledelsen i Arbeiderpartiet til å revurdere sine standpunkt i saken, og møter gjerne til nærmere drøfting om temaet.

HS kommer også til å arrangere et åpent medlemsmøte med dette som tema den 26.2.2009.
Vi vil gjerne at noen sentralt i Arbeiderpartiet stiller opp på dette møtet for å gjøre rede for partiets syn på denne saken.

Med vennlig kameratslig hilsen

Per-Kristian Hansen
Leder Humanistiske sosialdemokrater

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar