onsdag 18. mars 2009

Humsos vil ikke ha religiøse symboler i politiet

Nærmest for orden skyld - i tilfelle noen skulle lure:
Humanistiske Sosialdemokrater tar klart avstand fra at
det skal åpnes for privatreligiøse symboler i politiet,
som hijab, kors, kippa eller "happy man" for den slags skyld.

Vi ser også at dagens uniform har en utvklingshistorie som
gjør at den bl.a. er utstyrt med kors og rester av fascistsymboler.
Disse bør også fjernes. Det kunne derfor være på sin plass
å ta initiativ til å revidere hele uniformen for å gjøre den
mer sekulær og livssynsnøytral.


Se for eksempel
http://www.dagsavisen.no/meninger/article404674.ece
http://www.fritanke.no/NYHETER/2009/Gule_-_Regjeringen_har_mistet_hodet_i_hijab-saken/
http://www.document.no/2008/10/omod_-_fjern_kors_eller_tillat.html

mandag 16. mars 2009

ÅRSMØTE I HUMSOS


Hei!
Torsdag 26. mars kl 1830 er det Årsmøte i Humsos i Humanismens Hus, 3. etg.


Først kjører vi Årsmøtesaker, deretter kommer Rune Gerhardsen og innleder om "Rettferdighet"

Årsmøtets punkter:
1. Konstituering
2. Godkjenning av dagsorden og innkalling.
3. Styrets Årsberetning
4. Regnskapet
5. Arbeidsplan
6. Fastsettelse av kontingent
7. Fastsettelse av budsjett
8. Innkomne forslag
9. Valg
Vel møtt!

Humsos gratulerer Jens

Dette var vår ydderst uformelle bursdagshilsen som ble sendt Jens i dag.