torsdag 5. juni 2014

Takk til Reiulf fra Humanistiske Sosialdemokrater

Du har betydd så mye både for partiet og for venstresida i Norge,
og du var også en av medstifterne av Humanistiske Sosialdemokrater.
Alltid vennlig og klar til å gi et godt råd.

Per Kristian Hansen
Leder Humanistiske Sosialdemokrater
per.hansen@human.no
https://www.facebook.com/groups/humsos/