onsdag 2. april 2008

Årsmøte i Humanistiske sosialdemokrater

Mandag 31. mars 2008

Før det ordinære årsmøtet holdt Wegard Harsvik en orientering om livssynssituasjonen sett fra departementets side. Fordi departementet nå legger siste hånd på Stortingsmeldingen kunne han ikke røpe noe fra dette arbeidet. Det ble en god og kritisk debatt etter innledningen, der Harsvik entydig fikk sterke tilbakemeldinger om at Humanistiske sosialdemokrater forventer at regjeringen legger fram substansielle forslag til å løsrive staten fra kirken og omvendt.

Resultatet av valget:
Leder: Per Kristian Hansen, 1 år, tidligere sekretær
Nestleder: Ingrid Marie Utvik, 2 år, ny
Kasserer: Marianne Seip, Ikke på valg
Sekretær: Vinjar Tufte, 2 år, tidligere leder
Styremedlem: Arild Knutsen, 2 år, tidligere vara
Varamedlem: Tom Spjeldnes, 1 år, gjenvalg
Varamedlem: Inger Leiner, 1 år, tidligere valgkomité
Revisor: Eva Yssen, 1 år, gjenvalg
Valgkomité: Bjørn Erikson, 1 år, gjenvalg
Valgkomité: Cari-Erik Grimstad, 1 år, gjenvalg
Valgkomité: Ledig, Styret besetter plassen, primært fra AUF