torsdag 8. august 2013

STÅLSETTUTVALGET


Styret i Humanistisk Sosialdemokrater oppfordrer alle medlemmer til å komme med innspill til vår høringsuttalelse til Stålsettutvalgets rapport. Høringsfristen er slutten av august, så du har ennå litt tid på deg.

Dine tanker rundt dette kan sendes krepper@gmail.com eller postes på www.humsos.no eller på https://www.facebook.com/groups/2367534627/?fref=ts1 kommentar: