mandag 1. februar 2010

Mandag 1. februar, 2010
Opp gjennom historien har venstresida måttet tilpasse seg sine medlemmers religiøsitet. Men ideologien har ikke blitt grunnleggende endret, ifølge historiker Trine S. Jansen.
Det var pragmatiske årsaker, og ikke endringer i ideologien, som gjorde at arbei derbevegelsen myket opp sin linje i forhold til religionen, sier historiker Trine Søreide Jansen.
- Venstresidas forhold til religion har vært et aktuelt tema helt siden arbeiderbevegelsens begynnelse, sier Trine Søreide Jansen.

Også i Norge var arbeiderbevegelsen preget av en ideologisk knallhard religionsmotstand de første årene.
- Ved Arbeiderpartiets dannelse i 1891 gikk partiet hardt ut: Statskirken skulle avskaffes, kristendommen ut av skolen. Men nokså raskt ble linjen myket opp - ikke på grunn av en grunnleggende endret ideologi, men av rent pragmatiske årsaker, sier historikeren.

Se hele intervjuet på Se
http://www.klassekampen.no/57107/article/item/null

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar