onsdag 12. april 2006

Arbeiderpartiet og statskirka? Åpent debattmøte 13. juni

Invitasjon til åpent debattmøte om Arbeiderpartiet og statskirka. Initiativtaker og arrangør er den nydannede medlemsforeningen Humanistiske sosialdemokrater (HS) innen arbeiderbevegelsen. Inviterte debattparter er foreningen Kristne Arbeidere (KA) og representanter fra ledelsen i Arbeiderpartiet (Ap). Medlemmer i KA samt Ap's fylkeslag/lokallag vil bli mailet invitasjon.

Sted: Humanismens Hus (Human-Etisk Forbunds hovedkontor) St. Olavs gt. 27, Oslo
Tid: Tirsdag 13. juni kl. 17.oo - 19.oo
Tema: Kan Arbeiderpartiet støtte ei statskirke?
- Hvordan harmonerer ei statskirke eller lovregulert folkekirke med Ap's vedtekter §1 Formål?
- Ap's stat/kirke- rådslag/høring i partiorganisasjonen og prosessen rundt dette
- hvordan tolke og bruke resultatet?
- Skal Ap's stortingsrepresentanter kunne stemme fritt i slike livssynssaker?

Innledere: HS v/styreleder Vinjar Tufte
KA v/styreleder Jan Rudy Kristiansen
Ap v/ politisk rådgiver Roar Thun

Etter korte avtalte innledninger vil vi gjerne ha en god debatt med innlegg fra salen. Debatten vil belyse ulike oppfatninger av hvordan Ap's vedtekter harmonerer med ei statskirke og de kristne formålsparagrafer i våre offentlige institusjoner. Dette kan gi interessante vinklinger for Ap's ledelse om hvordan håndtere den videre prosess og behandling av stat-kirke-saken i partiapparatet og i Stortinget.

Gi gjerne melding pr mail eller tlf om deltagelse mtp kaffe, plasser mv.
Velkommen til et interessant møte!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar