torsdag 24. januar 2008

Medlemsmøte Thorbjørn Jagland

Humanistiske sosialdemokrater hadde 23.1.2008 et medlemsmøte på Stortinget hvor Thorbjørn Jagland innledet med et interessant foredrag om kirken, religionsfrihet, menneskerettigheter og Grunnloven. Møtet var ikke åpent for media.
Jagland mente i tråd med tidligere uttalelser og kronikker at det er på høy tid å revidere Grunnloven og få menneskerettighetene som en bærebjelke der.
Jagland var ganske klar i sine uttalelser. Det er mulig å tolke ham dithen at han savner et noe tydeligere lederskap og frontfigurer i statskirkesaken. Og mer prinsippielle innfallsvinkler. 16 deltaker var tilstede med blant annet representantene Hildeng og Sund.
Som takk for den interessante innledningen og de gode tankene ble Jagland overrakt boka "Livet før døden" av møteleder Vinjar Tufte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar