onsdag 12. mars 2008

Humanistiske sosialdemokrater i møte med Kultur- og kirkedepartementet og med Arbeiderpartiet's partikontor

I forbindelse med departementets utarbeidelse av stat-kirkemeldingen hadde humsos v/ Per Hansen og Daniel Molin og Vinjar Tufte et møte med KKdep v/statssekretær Vegard Harsvik 12. mars 2008.
Vi la frem våre synspunkter om vårens aktuelle livssynssaker:
- Regjeringens kommende Stat-kirke-melding
- Feil i kirkens medlemsregister og i beregningsgrunnlaget for kompensasjon tilsv. "kirkeskatten" for tros- og livssynsorganisasjonene?
- KRL -faget
- Bostad-utvalgets innstilling om religiøse formålsparagrafer i skole/barnehage
- Kjønnsnøytral ekteskapslov.
- Offentlig eierskap av gravlunder/kirkegårder
- Livssynsnøytrale seremonilokaler
- Innspill til "Sosialdemokrati 2020"

I forbindelse med vårens livssynssaker (som ovenfor beskrevet i møtet med KKdep) hadde Per Hansen og Vinjar Tufte et drøftingsmøte med Ap's partikontor v/ kotorsjef Rune Solenes Opstad og rådgiver for stat-kirkesaker Maria Hevzy 3. april 2008. Per og Vinjar la frem de samme synspunktene som overfor KKdep samt sterke ønsker om tydeligere humanistisk profil fra partiet i regjeringens drøftelser av stat-kirkesakene og i utarbeidelsen av stat-kirkemeldingen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar