tirsdag 20. juni 2006

Møte med Ap's ledelse

Humanistiske sosialdemokrater (HS) skal ha et møte med Ap's ledelse v/Martin Kolberg 29. juni. Dette er oppfølging av stiftelsesmøtet 13. mars hvor Kolberg deltok med en hilsning fra Ap og ønsket HS velkommen i Arbeiderbevegelsen. Møtet 29/6 er på initiativ fra HS og vi vil legge frem saker vi ønsker at Arbeiderpartiet skal ta opp som sine saker, - samt hvordan HS og Ap kan samarbeide for en ennå bedre sosialdemokratisk politikk bygd på likeverd for livssyn. Det gjelder stat - kirke prosessen i Ap, KRL-faget, kristne formålsparagrafer i skolen, gravferdsforvaltningen, livssynsnøytrale seremonilokaler mv.

Gi oss gjerne dine synspunkter og innspill om saker du mener vi bør ta opp med Ap's ledelse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar