søndag 1. oktober 2006

Debattmøte stat - kirke

Arbeiderpartiet og statskirken

Møt opp i Humanismens Hus i Oslo onsdag 4. oktober kl 19.oo - 21.oo. Gratis entre. Kaffe og vafler. Humanistiske sosialdemokrater i diskusjon med Ap's ledelse om hvordan ei statskirek harmonerer med Ap's formål og vedtekter og hvordan en sann sosialdemokrat kan støtte ei statskirke og om statens verdier. Se www.human.no/oslo for info:

Debattmøte: 4. oktober
De fleste partiene på Stortinget unntatt AP har gitt klart uttrykk for hvor de står i spørsmålet om skille av stat og kirke. Som det største partiet har dermed AP nøkkelen til om Norge skal ha en statsreligion også i fremtiden. Høringsfristen om statskirken skjebne går ut 1/12.
Det er viktig å legge press på sentrale aktører i prosessen videre. Vi inviterer den nystartede foreningen Humanistiske sosialdemokrater v/leder Vinjar Tufte og AP- v/ stortingsrepresentant Gerd Janne Kristoffersen til debatt med bl.a følgende problemstillinger:
- Er en statskirke eller lovregulert kirke greit for AP?
- Er partiets vedtekter om likestilling, likeverd og ikke-diskriminering i samsvar med en priviligert kirke?
- Ap og statens verdigrunnlag? - Hva og hvordan?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar