onsdag 25. oktober 2006

Stat - kirke debatt på stortinget

Som en oppfølger av møtet Humanistiske sosialdemokrater (HS) hadde med Ap's ledelse i sommer inviterte Ap + HS + AUF alle Ap's stortingsrepresentanter og Ap's politiske rådgivere til en intern 4-timers stat-kirke debatt i Stortingets "kinosal" 24.oktober.

Innledere var:
Randi øverland - statssekretær i Kultur og kirkedepartementet som presenterte Gjønnesinstillingens 3 løsningsmodeller
Bente Sandvig - Human-Etisk Forbund sin representant i Gjønnes-utvalget
Dag Nygård - Spesialrådgiver i Nye Norges Kristne råd, Frikirkerådets representant i Gjønnes-utvalget
Lena Larsen - Islamsk råd sin representant i Gjønnes-utvalget
Trond Bakkevig - Prost i Vestre Aker kirke
Marianne Uri øverland - Kirkesjef i Asker Kirkelige Fellesråd
Dag Thorkildsen - Professor ved Teologisk Fakultet

Ap's partisekretær Martin Kolberg ønsket velkommen på vegne av arrangørene (Ap/HS/AUF) og Ap's stortingsrepresentant Torfin Opheim var møteleder.
Det var snaut 50 personer i salen, deriblant 7-8 av Ap's stortingsrepresentanter, noen av de politiske rådgiverne samt Ap's partisekretær.

Humanistiske sosialdemokrater fokuserte på Ap's formål og vedtekter som ble lest opp. Der er de sentrale formuleringene om: Likeverd, likestilling og ikke diskriminering av noe slag - som grunnlag for hva slags samfunn Ap ønsker og for Aps politikk. Dette alene burde jo være nok til at Ap's representanter må stemme for et helt skille mellom stat og kirke.

Debatten ble engasjert og med gode innlegg fra panel og fra salen. Synd at ikke flere av våre Ap-stortingsrepresentanter var til stede. Debatten viste at statskirketilhengerne har svært vanskelig for å forstå hvorfor eller hvordan vi ikke-religiøst troende (humanister) kan føle oss livssynsmessig diskriminert. Det er tydelig at vi i vår prinsipielle tenkning står langt fra hverandre.
For oss litt nye uttrykte tanker å høre var 1: Trond Bakkevig om at i det fremtidige forhold mellom kirke og stat må alle diskriminerende forhold fjernes. (vår mening er jo at hele statskirken som system er meget diskriminerende!), 2: Fra Ap's partisekretær at Ap må finne en varig løsning og som kan skape ro i partiet og i befolkningen. Han så ikke Gjønnesinnstillingens mellomløsning som en slik løsning og 3: Fra HS-hold ble det uttrykt frykt for at mange humanister ville komme til å melde seg ut av Ap dersom partiet går inn for fortsatt statskirke.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar