torsdag 1. mars 2007

Årsmøte Humanistiske sosialdemokrater 26 mars

Bli med på årsmøtet! Reiulf Steen forteller oss om Ap's humanistiske historie og kommenterer statskirkesituasjonen i dag!

Dagsorden:
1.Godkjenning av dagsorden.
2.Valg av møteleder.
3. Valg av sekretær for møtet.
4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.
5. Godkjenning av innkallingen.
6. Styrets årsberetning.
7. Regnskap
8. Ansvarsfrihet for styret.
9. Kåseri: Arbeiderpartiets humanistiske historie med blikk på statskirken, og kommentarer til Ap's handtering av statskirkesaken i dag. v/ Reiulf Steen
10. Innkomne forslag.
11. Fastsettelse av
-Arbeidsplan: Aktiviteter frem mot Ap's Landsmøte og videre avhengig av typer vedtak på Landsmøtet?
-Kontingent
12. Godkjenning av budsjettforslag.
13. Valg

Innkomne forslag må være styret i hende innen en uke før Årsmøtet.

Vel møtt!!

Kontingent: Kontingenten er kr 100,- pr medlem pr år og kan betales til Humanistiske sosialdemokrater, Postboks 7157 St.Olavs plass 0130 Oslo, 0539.449 0778. For de som ennå ikke har betalt pr giro/nett kan det også betales kontant på møtet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar