tirsdag 27. mars 2007

Årsmøtet 2007 ble avholdt i Humanismens Hus i Oslo 26. mars

Det var 17 fremmøtte. Reiulf Steen innledet med interessante betraktninger omkring Arbeiderpartiets humanistiske historie og kommenterte partiledelsens innstilling om statskirkesaken til Ap?s landsmøte 18 ? 22. april 07. Steens innledning ble etterfulgt av god meningsutveksling. I forbindelse med innkomne forslag ble videre aktiviteter drøftet.

Nytt styre:

Styreleder: Vinjar Tufte, Akershus (gjenvalg)
Nestleder: Eirin Kristin Sund, Rogaland (gjenvalg)
Sekretær: Per Kristian Hansen, Oslo (ikke på valg)
Kasserer: Marianne Seip, Oslo (ny)
Styremedlem: Lene Mürer, Akershus (ikke på valg)
1. vara: Tom Spjeldnæs, Hedmark (gjenvalg)
2. vara: Arild Knutsen, Buskerud (gjenvalg)

Revisor: Eva Yssen, (ny)
Valgkomité: Alle gjenvalg: Inger Leiner, Carl-Erik Grimstad, Bjørn Erikson.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar