tirsdag 3. april 2007

Bønn til Ap-Landsmøtet 2007: Gi oss en åpen og inkluderende stat med likeverd for livssyn!

Sentralstyrets innstilling til landsmøtet går for fortsatt statskirke - men dog uten en statsreligion. Humanistiske sosialdemokrater er glad for forslag til endring av § 2 i grunnloven, men håper på et helhetlig utfall der alle relevante paragrafer endres. Det er ingen grunn til lenger å umyndiggjøre Den norske Kirke. Dersom den norske kongefamilien fortsatt skal tvangskristnes, ønsker vi å vite hvilket verdigrunnlag det baseres på.

Vi appellerer til partiledelsen og til landsmøtedelegatene om å ta lederskap og respektere partiets vedtekter og formål §1 vedtatt av Landsmøtet i 2005:

Det norske Arbeiderparti vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle menneskers likeverd. Vi bygger på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Vi ønsker en verden uten krig og fattigdom, der frie og likestilte mennesker har innflytelse på sine livsvilkår ... og vil stimulere toleranse og mangfold og bekjempe alle former for diskriminering.

Landsmøtet må vedta å få en slutt på den livssynsmessige diskriminering av alle utenfor den evangelisk-lutherske kirke. Diskriminering som nettopp er en konsekvens av statskirkeordningen.

Vi ber dere etterleve og forplikte dere til partiets humanistiske arv og sosialdemokratiets verdier ved å stemme for:
1. Skille stat og kirke. Statskirkesystemet er i strid med Menneskerettighetene jfr. uttalelser fra Norsk senter for Menneskerettigheter.
2. Opphev alle livssynsmessig diskriminerende paragrafer i grunnloven - inkludert de kristne formålsparagrafene for offentlige skoler og barnehager.
3. Gi Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter rett til å stemme etter egen overbevisning, som er vanlig i livssynssaker.
4. Vi ber delegatene sørge for at livssynsnøytrale og verdige seremonilokaler for alle blir et offentlig lovpålagt ansvar.
5. La kirken få bestemme i eget hus.
6. Ansvar og drift av gravferdsforvaltningen må tilbakeføres til det offentlige v/kommunen.
7. Gravlunder må vedtas å være i offentlig eie. Den pågående overskjøting av kirkegårder/ gravlunder med tilhørende eiendommer fra kommunalt til kirkelig/privat eierskap må stanses og reverseres.

Vi ønsker dere et godt og konstruktivt landsmøte!

Hilsen Humanistiske sosialdemokrater
Styret v/ Vinjar Tufte, Eirin Kristin Sund, Per Kristian Hansen, Lene Mürer, Marianne Seip

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar