mandag 23. april 2007

Vedtak på Arbeiderpartiets landsmøte 22. april 2007

Den norske Folkekirke og Livssynsmangfold

Religion spiller en viktig rolle i det norske samfunnet, både for fellesskapet og for enkeltmennesker. Samtidig er retten til religionsfrihet grunnleggende og ukrenkelig for Arbeiderpartiet. Alle har rett til å velge og praktisere religion og livssyn. Staten må aktivt legge til rette for dette, og ha en støttende religionspolitikk.

Den norske kirke har i dag både formelt og reelt en særstilling blant trossamfunn i Norge. Et stort flertall av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Vi ønsker å sikre denne som en kirke som er åpen, trygg, demokratisk og har bred forankring blant medlemmene. Samtidig er det avgjørende for oss at innbyggere som har annen religiøs eller livssynsmessig tilhørighet ikke skal føle seg diskriminert eller tilsidesatt av flertallet. ...

Les hele teksten her; http://www.dna.no/index.gan?id=69723&subid=0

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar