tirsdag 24. april 2007

Uttalelse etter Arbeiderpartiets landsmøte 19 - 22. april 2007

Humanistiske sosialdemokrater gratulerer Arbeiderpartiet med vel overstått landsmøte! Landsmøtets uttalelse/vedtak i stat-kirke-saken innebærer både et skritt i retning av et reelt skille samt flere grunner til å være skuffet og vonbråten som humanist og sosialdemokrat. Samtidig har Den norske kirke som et evangelisk luthersk trossamfunn stor grunn til skuffelse over at de fremdeles ikke får lov å bestemme i eget hus.

Vi er glade for det humanistiske gjennomslag i landsmøtets uttalelser som referert:

innbyggere som har annen religiøs eller livssynsmessig tilhørighet ikke skal føle seg diskriminert eller tilsidesatt av flertallet. ... religiøse og livssynsmessige minoriteter ikke diskrimineres og til at de sikres reell tros- og livssynsfrihet. ... Henvisningen til den evangelisk-lutherske religion som statens offentlige religion, samt oppdragerplikten, fjernes samtidig fra denne paragrafen §2 i grunnloven. ... gjennomgang av alle tilskuddsordninger, slik at alle tros- og livssynssamfunn sikres rettferdige og likeverdige støtteordninger. ... Alle innbyggere må sikres likeverdige seremonier ved bryllup og gravferd

På den annen side er det sterkt beklagelig at flertallet i landsmøtet ikke kunne følge opp partiets vedtekter (§1) om likeverd og likestilling ved å gå for et lenge etterlengtet prinsipielt skille av stat og kirke. Det er også beklagelig at kongen som person fortsatt tvinges å bekjenne seg til den evangelisk lutherske tro. Dette er å fortsette diskriminerende forhold i strid med Menneskerettighetene. Vi tolker dog setningene om ønsket dialog med kirken om demokratisering og tidsbetinget binding av kirken til staten som tydelig signal for ønske om et reelt skille om kort tid. At en tredjedel av landsmøtedelegatene stemte for en alternativ uttalelse om prinsipielt skille stat-kirke tyder på en positiv utvikling i partiet.

Humanistiske sosialdemokrater bidrar gjerne overfor Arbeiderpartiet med informasjon og bevisstgjøring av opinionen om disse prinsipielle spørsmålene.

Med hilsen Humanistiske sosialdemokrater v/styret

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar